distort

distort
distorted
distorted
Verb

Ordet distort har 5 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom psykologi
  • Inom generell
  • Inom färg
  • Inom biologi
bildligt
psykologi
generell
färg
biologi

Ordet distort inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till distort (inom bildligt)

Ordet distort inom psykologi

Synonymer till distort (inom psykologi)

Ordet distort inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till distort (inom generell)

Uttryck till distort (inom generell)

Ord i uttryck för distort (inom generell)

Möjliga synonymer till distort (inom generell)

Ordet distort inom färg

Synonymer till distort (inom färg)

Ordet distort inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till distort (inom biologi)

Möjliga synonymer till distort (inom biologi)

Diskussion om ordet distort