dislocate

dislocate
dislocated
dislocated
Verb

Översättningar

Synonymer till dislocate

Hur används ordet dislocate

  • "dislocate joints"

Ordet dislocate har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom bildligt
botanik
bildligt

Vad betyder dislocate inom botanik ?

move out of position

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till dislocate (inom botanik)

Möjliga synonymer till dislocate (inom botanik)

Ordet dislocate inom bildligt

put out of its usual place, position, or relationship

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dislocate (inom bildligt)

Diskussion om ordet dislocate