interrupt

interruptet
interrupt
interrupten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet interrupt på svenska?

Obestämd singular: interrupt
Bestämd singular: interruptet
Obestämd plural: interrupt
Bestämd plural: interrupten

Vad betyder interrupt inom data ?

avbryta

Möjliga synonymer till interrupt

Diskussion om ordet interrupt

interrupt

interrupts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till interrupt

Diskussion om ordet interrupt

interrupt

interrupt
interrupted
interrupted
Verb

Översättningar

Hur används ordet interrupt

  • "We interrupt the program for the following messages"
  • "Don't interrupt me when I'm reading"
  • "Please don't interrupt me while I'm on the phone"
  • "She interrupted her pregnancy"

Ordet interrupt har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom meteorologi
medicin
bildligt
generell
meteorologi

Ordet interrupt inom bildligt

make a break in

Synonymer till interrupt (inom bildligt)

Ordet interrupt inom generell

destroy the peace or tranquility of

interfere in someone else's activity

(inom generell)

Möjliga synonymer till interrupt (inom generell)

Ordet interrupt inom meteorologi

end prematurely

Synonymer till interrupt (inom meteorologi)

Diskussion om ordet interrupt