standstill

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till standstill

Diskussion om ordet standstill

standstill

standstills
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet standstill har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom spel
  • Inom musik
media
spel
musik

Ordet standstill inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till standstill (inom media)

Ordet standstill inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till standstill (inom spel)

Möjliga synonymer till standstill (inom spel)

Ordet standstill inom musik

Synonymer till standstill (inom musik)

Diskussion om ordet standstill