halt

Adverb

Översättningar

Vad betyder halt inom vardagligt ?

som haltar på grund av skada eller smärta i ena benet

Översättningar

Möjliga synonymer till halt

halt

halare
haltast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet halt på svenska?

Komparativ: halare
Superlativ: haltast

Hur används ordet halt

 • "Det är halt på vägarna i Blekinge idag och flera trafikolyckor har inträffat under eftermiddagen."
 • "Det är just nu riktigt halt på bryggorna runt om i kommunen och vissa av dem ligger fortfarande under vatten."
 • "Det var väldigt halt väglag på E22 vid Norje under torsdagsmorgnen och flera trafikolyckor inträffade."
 • "– Det är väldigt halt på vägarna och på vägen ut till olyckan såg vi två bilar i diket."
 • "Två personer har skadats i två olika trafikolyckor på infartsleden till Karlskrona där det är mycket halt."
 • "Det var mycket halt på platsen vid tiden för olyckan."
 • "Polisen rapporterar om att det var halt på platsen – och att det inte finns någon misstanke kring brott."
 • "Det var halt och snöigt och jag kan inte svara på hur väghållarna preparerat för den extraordinära situation som väntades."
 • "– Det var väldigt halt på platsen, säger Simon Älge."
 • "Enligt räddningstjänsten var det mycket halt på platsen på tisdagsmorgonen."

Vad betyder halt inom medicin ?

som haltar på grund av skada eller smärta i ena benet

Översättningar

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

halt

halten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet halt

 • "Det är halt på vägarna i Blekinge idag och flera trafikolyckor har inträffat under eftermiddagen."
 • "Det är just nu riktigt halt på bryggorna runt om i kommunen och vissa av dem ligger fortfarande under vatten."
 • "Det var väldigt halt väglag på E22 vid Norje under torsdagsmorgnen och flera trafikolyckor inträffade."
 • "– Det är väldigt halt på vägarna och på vägen ut till olyckan såg vi två bilar i diket."
 • "Två personer har skadats i två olika trafikolyckor på infartsleden till Karlskrona där det är mycket halt."
 • "Det var mycket halt på platsen vid tiden för olyckan."
 • "Polisen rapporterar om att det var halt på platsen – och att det inte finns någon misstanke kring brott."
 • "Det var halt och snöigt och jag kan inte svara på hur väghållarna preparerat för den extraordinära situation som väntades."
 • "– Det var väldigt halt på platsen, säger Simon Älge."
 • "Enligt räddningstjänsten var det mycket halt på platsen på tisdagsmorgonen."

Ordet halt har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom måttenhet
vardagligt
måttenhet

Vad betyder halt inom vardagligt ?

som haltar på grund av skada eller smärta i ena benet

Översättningar

Engelska

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Relaterat till halt

upphörande

vila

avbrott

uppehåll

orörlighet

Ordet halt inom måttenhet

Översättningar

Engelska

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Relaterat till halt

mängd

grad

inre väsen

storlek

godhet

värdering

huvuddel

hal

['hɑːl]
halast
halare
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet hal?

['hɑːl]

Hur böjs ordet hal på svenska?

Komparativ: halare
Superlativ: halast

Hur används ordet hal

 • "Matchen gav möjlighet till närmare kontakt med lagen ovanför men innebar även en risk att hamna på än mer hal is."
 • "Barn på hal is när skridskoklubben öppnade dörrarna"
 • "– Den är hal i dag, och de hinner ju inte skotta undan, säger han."
 • "Omkring en kilometer av riksväg 29 var täckt av matolja vilket gjorde den hal."
 • "Personbil och lastbil i krock – hal massa på vägen"
 • "Polisen rapporterar att typ av hal massa har läckt ut på platsen samt att ett saneringsarbete pågår som kommer att ta flera timmar att genomföra."
 • "På vägen har en hal massa läckt ut och måste saneras."
 • "Höghastighetssport på hal is"
 • "Räddningstjänsten varnar för att vägen är mycket hal."
 • "Unga förare ute på hal is"
 • "Matchen gav möjlighet till närmare kontakt med lagen ovanför men innebar även en risk att hamna på än mer hal is."
 • "Barn på hal is när skridskoklubben öppnade dörrarna"
 • "– Den är hal i dag, och de hinner ju inte skotta undan, säger han."
 • "Omkring en kilometer av riksväg 29 var täckt av matolja vilket gjorde den hal."
 • "Personbil och lastbil i krock – hal massa på vägen"
 • "Polisen rapporterar att typ av hal massa har läckt ut på platsen samt att ett saneringsarbete pågår som kommer att ta flera timmar att genomföra."
 • "På vägen har en hal massa läckt ut och måste saneras."
 • "Höghastighetssport på hal is"
 • "Räddningstjänsten varnar för att vägen är mycket hal."
 • "Unga förare ute på hal is"

Ordet hal har 2 betydelser

 • Inom sport och fritid
 • Inom bildligt
sport och fritid
bildligt

Ordet hal inom bildligt

Översättningar

Synonymer till hal

Möjliga synonymer till hal

halt

halts
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet halt

 • "during the halt he got some lunch"

Ordet halt har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom polisväsende
 • Inom generell
musik
polisväsende
generell

Ordet halt inom musik

Översättningar

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Ordet halt inom polisväsende

Översättningar

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Ordet halt inom generell

Översättningar

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

halt

halt
halted
halted
Verb

Översättningar

Hur används ordet halt

 • "Halt the process"
 • "Halt the engines"
 • "halt the presses"
 • "Halt the engine"

Ordet halt har 7 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
polisväsende
ålderdomlig
generell
musik
vardagligt
lingvistik
generell

Ordet halt inom ålderdomlig

cause to stop

Synonymer till halt

Ordet halt inom generell

Ordet halt inom musik

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Ordet halt inom vardagligt

Synonymer till halt

Ordet halt inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till halt

Möjliga synonymer till halt

Ordet halt inom generell

cause to stop or halt

halt

Adjektiv

Synonymer till halt

Halt

Substantiv

Synonymer till Halt

 • HLT [ förkortning, data ]