frisägelse

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till frisägelse

upphörande

frikännelse

frikallelse

förlåtelse

befrielse