frist

fristen
frister
fristerna
Substantiv [n]

Synonymer till frist

Hur böjs ordet frist på svenska?

Obestämd singular: frist
Bestämd singular: fristen
Obestämd plural: frister
Bestämd plural: fristerna

Hur används ordet frist

 • "Lars Isacsson vill å sin sida att Dalatrafik ska ge Avesta en frist tills ny teknik med fotoceller installeras på Dalatrafiks bussar."
 • "Ripjakten har upphört efter tio års frist men det var sagt att jägarna skulle erbjudas alternativa jaktmarker."
 • "Ett halvårs frist för Grycksbo Paper"
 • "Pappersbrukets finansieringsproblem fortsätter men efter en omförhandling av lånen i Handelsbanken så har bolaget fått en frist till 30 mars 2014."
 • "Bara fyra dagars frist"
 • "Swedbank har sedan ansvarsfrihet nekades enligt huvudregeln ett år på sig att väcka talan, en frist som formellt löper ut den 5 april."
 • "IMF vill ge Grekland längre frist"
 • "GM hade en frist till den 28 augusti för att förklara sig gentemot Spykers anklagelser, men nu har man begärt och fått en förlängning."
 • "Får inte kontakt – ger bolaget frist"
 • "Men eftersom det ” eventuellt finns nyanlända placerade hos leverantören ” får bolaget tre veckors frist fram till hävningen, och ” ersättning för eventuellt pågående ärenden utbetalas till och med detta datum ”."
 • "Lars Isacsson vill å sin sida att Dalatrafik ska ge Avesta en frist tills ny teknik med fotoceller installeras på Dalatrafiks bussar."
 • "Ripjakten har upphört efter tio års frist men det var sagt att jägarna skulle erbjudas alternativa jaktmarker."
 • "Ett halvårs frist för Grycksbo Paper"
 • "Pappersbrukets finansieringsproblem fortsätter men efter en omförhandling av lånen i Handelsbanken så har bolaget fått en frist till 30 mars 2014."
 • "Bara fyra dagars frist"
 • "Swedbank har sedan ansvarsfrihet nekades enligt huvudregeln ett år på sig att väcka talan, en frist som formellt löper ut den 5 april."
 • "IMF vill ge Grekland längre frist"
 • "GM hade en frist till den 28 augusti för att förklara sig gentemot Spykers anklagelser, men nu har man begärt och fått en förlängning."
 • "Får inte kontakt – ger bolaget frist"
 • "Men eftersom det ” eventuellt finns nyanlända placerade hos leverantören ” får bolaget tre veckors frist fram till hävningen, och ” ersättning för eventuellt pågående ärenden utbetalas till och med detta datum ”."

Vad betyder frist inom ekonomi ?

förlängning av den tidrymd inom vilken något skall göras

Möjliga synonymer till frist

Relaterat till frist

frikännelse

tillåtelse

uppehåll

försening

flykt

räddning

tid

ledighet

Diskussion om ordet frist