väntan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet väntan

  • "Den 14 december greps och sattes den 26-årige mannen, som tros vara en av ledarna för det gäng som utpressat och hotat småföretagare i Ronneby, i Migrationsverkets förvar i Åstorp i väntan på utvisning."
  • "IVO skriver vidare att vården som gavs i väntan på läkarundersökningen inte kan anses ” vara förenligt med god och säker vård ”, enligt hälso- och sjukvårdslagen."
  • "Nu sitter han åter frihetsberövad i väntan på att utvisningen verkställs."
  • "– Den här mannen skulle aldrig ha släppts ur häktet i väntan på dom, utan ska sitta inne tills straffet verkställs."
  • "I det här fallet överlevde ju kvinnan, men det finns fall där dömda personer har dödat de våldsutsatta kvinnorna i väntan på att straffet ska verkställas, säger Maria Hallenius Henrysson, socionom och initiativtagare till Lex Lotta-gruppen."
  • "Men väntan har varit lång och prövat tålamodet hos de flesta."
  • "Fastighetsägaren vill riva, men tills vidare ska nu magasinen stå kvar i väntan på en eventuell överklagan till nästa instans."
  • "Mannen greps i mitten av december och sattes då i förvar i väntan på utvisningsbeslut."
  • "Han släpptes efter förhör i väntan på utredning."
  • "Lång väntan"

Vad betyder väntan inom generell ?

tid då någon väntar

Möjliga synonymer till väntan

Relaterat till väntan

försening

tråkighet

förväntan

framtid

orörlighet

obeslutsamhet

långsamhet

Diskussion om ordet väntan