beständighet

beständigheten
beständigheter
beständigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till beständighet

Hur böjs ordet beständighet på svenska?

Obestämd singular: beständighet
Bestämd singular: beständigheten
Obestämd plural: beständigheter
Bestämd plural: beständigheterna

Hur används ordet beständighet

  • "Ett djup på tio centimeter med konstsnö motsvarar cirka 70 centimeter natursnö vad gäller hållfasthet och beständighet."
  • "- Generellt sett byggdes många simhallar på 60- och 70-talet och då hade man helt andra normkrav, och ett helt annat tänkande angående beständighet och livslängd."
  • "Enligt Henrik Sjödin måste ju varumärket kunna ingjuta en viss trygghet och beständighet, vilket har rubbats av processen."
  • "Hon tror att boken bidrar med beständighet."
  • "Pascalidou vill bidrar med beständighet"
  • "– Det kan handla om krav på materialitet, beständighet och kostnader för förvaltning."
  • "Det är många faktorer som påverkar träets beständighet och särskilt viktigt är trämaterialets förmåga att ta upp och avge vatten eller fukt."
  • "Ett djup på tio centimeter med konstsnö motsvarar cirka 60-70 centimeter natursnö vad gäller hållfasthet och beständighet."
  • "Ett djup på tio centimeter med konstsnö motsvarar cirka 60-70 centimeter natursnö vad gäller hållfasthet och beständighet."
  • "– Det kan kortsiktigt gynna den anpassningsbaras överlevnad men på lång sikt få negativa konsekvenser för hela näringsvävens beständighet, säger Bo Ebenman."

Vad betyder beständighet inom biologi ?

egenskapen att vara beständig, hållbarhet, uthållighet

Möjliga synonymer till beständighet

Relaterat till beständighet

varaktighet

sammanhang

oföränderlighet

orörlighet

kallblodighet

enhetlighet

oföränderlighet

långvarighet

beständighet

orubblighet

Diskussion om ordet beständighet