varaktighet

varaktigheten
varaktigheter
varaktigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till varaktighet

Hur böjs ordet varaktighet på svenska?

Obestämd singular: varaktighet
Bestämd singular: varaktigheten
Obestämd plural: varaktigheter
Bestämd plural: varaktigheterna

Hur används ordet varaktighet

  • "Han är en av de som omfattas av gymnasielagen och efter avslutad utbildning har han därför sex månader på sig att hitta ett jobb som har en varaktighet på minst två år eller är en fast anställning."
  • "Och verkets varaktighet, ska det ligga där för evigt?"
  • "Avgörande för om lagen ska gå att tillämpa är bland annat om kameran är placerad ” med viss varaktighet ” eller inte, och därför förs i överklagan ett resonemang om hur det fungerar i marknadsbyråns verksamhet : ” Efter flygturen monteras kamerorna av från drönarna och placeras i sina respektive kamerafodral. ”"
  • "Dessutom ska det enligt den nya lagen finnas en varaktighet i relationen mellan verksamhetsutövaren och individen."
  • "- Det är inget misshandelsfall som gått överstyr, utan ett agerande med någon form av varaktighet och ett stort antal skott som avlossats, helt inriktat på att just beröva offret livet, säger kammaråklagare Lars Wilhelmsson till TV 4 Nyheterna Malmö."
  • "Enligt domstolen har slagen inte haft den intensitet och varaktighet eller orsakat tillräcklig smärta för att bedömas som misshandel."
  • "Fp vill ha varaktighet"
  • "Regeringen ska se över om det är rättsligt möjligt att ställa krav på varaktighet inom friskolesektorn och andra offentligt finansierade välfärdsområden."
  • "Bland annat har snötäckets tjocklek och varaktighet, samt vegetationsperiodens längd, tjälbildning och dess djup påverkats, enligt länsstyrelsen i Jämtland."
  • "Förvaltningsrätten skriver i sin dom att friskolan inte har redovisat en elevprognos som gör att skolan kan bedrivas med varaktighet och stabilitet."

Vad betyder varaktighet inom ekonomi ?

det att vara varaktig

Möjliga synonymer till varaktighet

Relaterat till varaktighet

varaktighet

tid

oföränderlighet

verklighet

kvarhållande

långvarighet

oföränderlighet

orubblighet

Diskussion om ordet varaktighet