konservatism

konservatismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet konservatism

  • "Om jag generaliserar lite så finns det en konservatism inom fotbollen på många plan, säger han."
  • "Vi tycker att det finns en främlingsfientlighet och en konservatism när det gäller kyrkan."
  • "Stefan står för nytänkande och inte konservatism."
  • "– Jo det finns ju också säkerhetsaspekter och kanske en viss konservatism."
  • "I en skriftlig kommentar till TT säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att beskedet från Centern ” är en väntad utveckling av det politiska landskapet, där den nya blockgränsen nu går mellan vänsterliberalism och konservatism ”."
  • "Åkesson beskriver att Löfven i sitt förstamajtal kopplade samman konservatism och nationalism med nazism och Förintelsen."
  • "Ändå ligger det nära till hands att dra slutsatsen att den tidigare så framgångsrika formeln för att förena liberalism med konservatism snarare har blivit en belastning de senaste åren."
  • "Moderatledaren Ulf Kristersson försöker ständigt balansera mellan liberalism och konservatism i sina politiska uttalanden."
  • "Den læstadianska teologiska traditionen präglas av konservatism och lydnad."
  • "Vägvalet inom KD blottar skillnaden mellan liberalism och konservatism."

Vad betyder konservatism inom politik ?

Konservatism (av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer som den stod för. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism

Möjliga synonymer till konservatism

Diskussion om ordet konservatism