omvårdnad

omvårdnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till omvårdnad

Hur används ordet omvårdnad

  • "Enhetschefen har fått i uppdrag att föra en dialog med personal på den berörda enheten om bemötande och omvårdnad."
  • "Landets utbildningar som leder till sjuksköteskeexamen eller kandidatexamen inom omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap har granskats av Universitetskanslersämbetet och betyget till BTH är ” hög kvalitet ” på utbildningen."
  • "Djurägaren har inte heller lagt ut tillräckligt med strö i boxarna eller gett djuren tillräcklig omvårdnad och skötsel."
  • "Men nu måste vi låta såren få omvårdnad."
  • "– Det finns en risk att patienter får en sämre omvårdnad, vilket kan leda till längre återhämtning och en känsla av minskad trygghet på avdelningen, säger Andreas Glantz."
  • "Överförmyndarnämnden i Karlskrona beslutade då att inget arvode för personlig omvårdnad skulle betalas ut – men trots detta har ersättning betalats till den gode mannen,"
  • "För patienter innebär det bättre omvårdnad, färre vårdskador och kortare vårdtider."
  • "Yaras morbror och moster hade till uppgift att se till att flickans personliga förhållanden, hennes behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blev tillgodosedda."
  • "– De skulle ge deras barn trygghet, kärlek och omvårdnad."
  • "Det trots att det inrättades särskilda boendeformer för service och omvårdnad i socialtjänstlagen redan 1992."

Vad betyder omvårdnad inom medicin ?

det att ta hand om, vårda, sköta, ansvara för och/eller bekymra sig för (både vad gäller människor, djur, byggnader och saker)

Möjliga synonymer till omvårdnad

Relaterat till omvårdnad

hushållning

omsorg

förvaring

kvarhållande

Diskussion om ordet omvårdnad