understöd

understödet
understöd
understöden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till understöd

Hur böjs ordet understöd på svenska?

Obestämd singular: understöd
Bestämd singular: understödet
Obestämd plural: understöd
Bestämd plural: understöden

Hur används ordet understöd

 • "Personal från Gävle och Falun fick dock skjutsas fram och tillbaka till de olika centralerna för att ge understöd."
 • "Vi kan alltid få understöd av dem."
 • "De andra två huvudåtalade, en man i 30-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, anses av åklagaren ha bidragit med “ fysiskt och psykiskt understöd ” till skytten vid köpcentrumet."
 • "Därför kunde Ford sälja Volvo till kinesiska Geely som med hjälp av understöd från Kina kunde ta över bolaget och framför allt skjuta till de resurser som behövdes för att göra Volvo till vad det är i dag : ett bolag som tjänar miljarder och tillsammans med underleverantörer fått fart på tillväxten i hela Västsverige."
 • "Det är kanske bara på film som man får understöd med vem man ska prata med och vad ska man göra."
 • "Mer än fem polispatruller från regionen skickades med understöd av insatsstyrkan."
 • "I artikeln antyder de femton att Riksrevisionen har en politisk agenda : ” Tonen i rapporten går mest ut på att de ( Riksrevisionen ) verkar vilja ge understöd till de politiker som vill ta tillbaka makt från patienter och personal ”, skriver de."
 • "En förklaring kan vara att partiet under hösten och vintern i några uppmärksammade frågor deltagit i det politiska spelet och dessutom agerat understöd åt Moderaterna, vilket inte en självklar framgångsfaktor i opinionen."
 • "– Det är kanske att se lite väl pessimistiskt på det, för även om det saknas understöd, luftvärn, kanske någon form av kustförsvar i form av kustrobot, så är det här ändå en ganska hård nöt att knäcka."
 • "DN : På land – det betyder att undervattensoperationer haft understöd av personer på land?"
 • "Personal från Gävle och Falun fick dock skjutsas fram och tillbaka till de olika centralerna för att ge understöd."
 • "Vi kan alltid få understöd av dem."
 • "De andra två huvudåtalade, en man i 30-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, anses av åklagaren ha bidragit med “ fysiskt och psykiskt understöd ” till skytten vid köpcentrumet."
 • "Därför kunde Ford sälja Volvo till kinesiska Geely som med hjälp av understöd från Kina kunde ta över bolaget och framför allt skjuta till de resurser som behövdes för att göra Volvo till vad det är i dag : ett bolag som tjänar miljarder och tillsammans med underleverantörer fått fart på tillväxten i hela Västsverige."
 • "Det är kanske bara på film som man får understöd med vem man ska prata med och vad ska man göra."
 • "Mer än fem polispatruller från regionen skickades med understöd av insatsstyrkan."
 • "I artikeln antyder de femton att Riksrevisionen har en politisk agenda : ” Tonen i rapporten går mest ut på att de ( Riksrevisionen ) verkar vilja ge understöd till de politiker som vill ta tillbaka makt från patienter och personal ”, skriver de."
 • "En förklaring kan vara att partiet under hösten och vintern i några uppmärksammade frågor deltagit i det politiska spelet och dessutom agerat understöd åt Moderaterna, vilket inte en självklar framgångsfaktor i opinionen."
 • "– Det är kanske att se lite väl pessimistiskt på det, för även om det saknas understöd, luftvärn, kanske någon form av kustförsvar i form av kustrobot, så är det här ändå en ganska hård nöt att knäcka."
 • "DN : På land – det betyder att undervattensoperationer haft understöd av personer på land?"

Ordet understöd har 2 betydelser

 • Inom samhälle
 • Inom militärväsen
samhälle
militärväsen

Vad betyder understöd inom samhälle ?

anslag, bevillning, bidrag, bistånd

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till understöd (inom samhälle)

Möjliga synonymer till understöd (inom samhälle)

Relaterat till understöd (inom samhälle)

bortgivande

utgift

välvilja

hjälp

sammanslagning

förvaring

förnödenhet

lättnad

stöd

Ordet understöd inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Diskussion om ordet understöd

understödja

understödjer
understödde
understött
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till understödja (inom militärväsen)

Hur böjs ordet understödja på svenska?

Presens: understödjer
Preteritum: understödde
Supinum: understött

Hur används ordet understödja

 • "– Behovet för en pluton finns för att understödja förbanden i strid, om det värsta skulle hända, säger han."
 • "Och under snart åtta veckor har 23 spelutvecklare från hela världen varit på plats för att understödja dataspelsskapande i och utanför Sverige."
 • "– Vi var dit och vände, säger Håkan Bergqvist, räddningsledare vid räddningstjänsten i Ludvika, som åkt dit för att understödja Fredriksbergsstyrkan."
 • "För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg ”, skriver Riksbanken om beslutet i ett pressmeddelande."
 • "” Regeringskansliets krishanteringsorganisation är i gång och regeringskansliet arbetar med att understödja myndigheterna och är beredda att fatta nödvändiga beslut."
 • "” Jag vill tacka alla brandmän, räddningstjänsten, hemvärnet, MSB, övriga myndigheter och inte minst alla de frivilliga som just nu gör sitt yttersta för att bekämpa bränderna och understödja i arbetet."
 • "Andra utryckningar kan vara att understödja polis med att söka efter försvunna personer och att hjälpa räddningstjänst med brandbekämpning."
 • "Räddningsstyrkan från Hedesunda och insatsledare var på plats tillsammans med Trafikverket som ryckte ut för att understödja arbetet."
 • "I sökandet efter den försvunna pojken kraftsamlar Falkenbergs kommun för att understödja sökarbetet."
 • "– Jag tycker det är förvånande att man använder miljardbelopp för att understödja affärer med några av vår tids värsta diktaturer."
 • "– Behovet för en pluton finns för att understödja förbanden i strid, om det värsta skulle hända, säger han."
 • "Och under snart åtta veckor har 23 spelutvecklare från hela världen varit på plats för att understödja dataspelsskapande i och utanför Sverige."
 • "– Vi var dit och vände, säger Håkan Bergqvist, räddningsledare vid räddningstjänsten i Ludvika, som åkt dit för att understödja Fredriksbergsstyrkan."
 • "För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg ”, skriver Riksbanken om beslutet i ett pressmeddelande."
 • "” Regeringskansliets krishanteringsorganisation är i gång och regeringskansliet arbetar med att understödja myndigheterna och är beredda att fatta nödvändiga beslut."
 • "” Jag vill tacka alla brandmän, räddningstjänsten, hemvärnet, MSB, övriga myndigheter och inte minst alla de frivilliga som just nu gör sitt yttersta för att bekämpa bränderna och understödja i arbetet."
 • "Andra utryckningar kan vara att understödja polis med att söka efter försvunna personer och att hjälpa räddningstjänst med brandbekämpning."
 • "Räddningsstyrkan från Hedesunda och insatsledare var på plats tillsammans med Trafikverket som ryckte ut för att understödja arbetet."
 • "I sökandet efter den försvunna pojken kraftsamlar Falkenbergs kommun för att understödja sökarbetet."
 • "– Jag tycker det är förvånande att man använder miljardbelopp för att understödja affärer med några av vår tids värsta diktaturer."

Ordet understödja har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
vardagligt
ekonomi
generell

Vad betyder understödja inom vardagligt ?

Att passivt hjälpa någon eller något i en verksamhet

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till understödja (inom vardagligt)

Relaterat till understödja (inom vardagligt)

hjälp

medverkan

sammanslutning

lättnad

inflytande

välvilja

stöd

Ordet understödja inom generell

Diskussion om ordet understödja