bot

[bo:t]
boten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bot

Hur uttalas ordet bot?

[bo:t]

Hur används ordet bot

 • "Om du fått en P-bot skall denna betalas omgående."
 • "Studier hemifrån ska råda bot på lärarbrist"
 • "I Landstinget Blekinge diagnostiseras bara var tionde patient i tidigt skede, då möjligheten till bot är störst."
 • "När tågvärden, en man i 46-årsåldern, var i färd med att skriva en bot för den obetalda biljetten skallade den 29-årige mannen tågvärden och knäckte hans näsa, det meddelar polisen."
 • "Forskarna vill hitta ett alternativ till penicillin – och råda bot på den multiresistenta bakterien."
 • "Det försöker psykiatriveckan i Blekinge råda bot på."
 • "Men för att råda bot på bristen krävs det fler åtgärder."
 • "För att råda bot på bristen startade i höstas en nationell kampanj."
 • "3-2 slutade matchen – med en segerkram och med en bot på 3 000 kronor."
 • "Polisen påbörjade granskningen efter en tvist i hovrätten där en bilist fick pengarna tillbaka för en bot som utfärdats i Höganäs – där kommunen inte haft behöriga parkeringsvakter på flera år."
 • "För att råda bot på den ställer nu Karlskronahem krav på att de som sköter servicen i deras bostadsområden ska anställa arbetslösa ungdomar."
 • "Det finns bot för nagelbitare."
 • "Gör bot och bättring och du kommer till himlen"

Ordet bot har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom medicin
 • Inom generell
juridik
medicin
generell

Vad betyder bot inom juridik ?

Avgift som erläggs om man brutit mot någon regel

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till bot (inom juridik)

Möjliga synonymer till bot (inom juridik)

Ordet bot inom medicin

Medel mot ovana eller sjukdom

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bot (inom medicin)

Möjliga synonymer till bot (inom medicin)

Ordet bot inom generell

Omvändelse till ett bättre liv

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till bot (inom generell)

Möjliga synonymer till bot (inom generell)

Relaterat till bot (inom generell)

bestraffning

Diskussion om ordet bot

bot

[bo:t]
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Hur uttalas ordet bot?

[bo:t]

Hur används ordet bot

 • "Studier hemifrån ska råda bot på lärarbrist"
 • "I Landstinget Blekinge diagnostiseras bara var tionde patient i tidigt skede, då möjligheten till bot är störst."
 • "När tågvärden, en man i 46-årsåldern, var i färd med att skriva en bot för den obetalda biljetten skallade den 29-årige mannen tågvärden och knäckte hans näsa, det meddelar polisen."
 • "Forskarna vill hitta ett alternativ till penicillin – och råda bot på den multiresistenta bakterien."
 • "Det försöker psykiatriveckan i Blekinge råda bot på."
 • "Men för att råda bot på bristen krävs det fler åtgärder."
 • "För att råda bot på bristen startade i höstas en nationell kampanj."
 • "3-2 slutade matchen – med en segerkram och med en bot på 3 000 kronor."
 • "Polisen påbörjade granskningen efter en tvist i hovrätten där en bilist fick pengarna tillbaka för en bot som utfärdats i Höganäs – där kommunen inte haft behöriga parkeringsvakter på flera år."
 • "För att råda bot på den ställer nu Karlskronahem krav på att de som sköter servicen i deras bostadsområden ska anställa arbetslösa ungdomar."

Vad betyder bot inom generell ?

påtvingat straff, numera i fråga om pengautbetalning

Diskussion om ordet bot

bot

bots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder bot inom zoologi ?

botfly larva; typically develops inside the body of a horse or sheep or human

Diskussion om ordet bot

BOT

Substantiv

Vad betyder BOT inom förkortning, data ?

Beginning Of Table, Beginning of Tape, Robot

Diskussion om ordet BOT