plikt

plikten
plikter
plikterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet plikt på svenska?

Obestämd singular: plikt
Bestämd singular: plikten
Obestämd plural: plikter
Bestämd plural: plikterna

Hur används ordet plikt

  • "England väntar sig att varje man gör sin plikt"
  • "Plikten kallar"

Ordet plikt har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
generell
juridik
juridik
ekonomi

Vad betyder plikt inom generell ?

skyldighet att utföra, eller låta bli att utföra, en viss handling

Översättningar

Synonymer till plikt

Möjliga synonymer till plikt

Relaterat till plikt

plikt

ansvarspåföljd

tvång

motiv

arbete

ansträngning

bestraffning

förlust

lydnad

Vanlig betydelse av ordet plikt inom juridik

Översättningar

Synonymer till plikt

Möjliga synonymer till plikt

Mindre vanlig betydelse av ordet plikt inom juridik

Översättningar

Engelska
  • fine  [ juridik, polisväsende ]

Synonymer till plikt

Möjliga synonymer till plikt

Mindre vanlig betydelse av ordet plikt inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till plikt

Möjliga synonymer till plikt