försoningsoffer

försoningsoffret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Möjliga synonymer till försoningsoffer

Relaterat till försoningsoffer

förlåtelse

fredsslut

avgudadyrkan

bestraffning

botgöring

Diskussion om ordet försoningsoffer