tillgift

tillgiften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Synonymer till tillgift

Möjliga synonymer till tillgift

Relaterat till tillgift

tillåtelse

frikallelse

förlåtelse

medkänsla

mildhet

lättnad