avlösning

avlösningen
avlösningar
avlösningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet avlösning på svenska?

Obestämd singular: avlösning
Bestämd singular: avlösningen
Obestämd plural: avlösningar
Bestämd plural: avlösningarna

Rim på avlösning

Vad betyder avlösning inom ekonomi ?

ombyte i arbete eller på vakt; den eller de som träda|träder i stället för annan (andra)

Översättningar

Möjliga synonymer till avlösning

Relaterat till avlösning

förlåtelse

botgöring

frikännelse

frikallelse

substituering

ömsesidighet

följe