bikt

bikten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bikt

Hur används ordet bikt

  • "Pedofilskandalen har också skapat debatt om den tystnadsplikt som prästerna har då de tar emot erkännanden under bikt."
  • "På barnhem, på ungdomsläger och vid bikt."
  • "- En präst ska aldrig ha möjlighet att berätta vad som sägs i bikt eller i enskild själavård, säger Hagberg."
  • "Alla i kyrkan som får veta att barn far illa ska dock anmäla – undantaget präster i bikt eller enskild själavård."
  • "Han betonar dock att det endast gäller bikt och enskild själavård."
  • "– Skyldigheten att förstöra information vidgas till att också omfatta uppgifter som lämnas vid bikt eller själavård."
  • "I videon ser du hur en bikt mitt ute på isen i Norrbotten kan gå till och så hör du poeten och konstnärens uppsåt till verket"
  • "Hör de tornedalska kvinnornas bikt dåna ut över isen i Luleå"
  • "Stiften ska nu pröva ärendet och undersöka om det rörde sig om bikt eller enskild själavård."

Vad betyder bikt inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
syndabekännelse inför en (katolsk) präst med åtföljande tillsägande av syndaförlåtelse; avlösning, bekännelse

Möjliga synonymer till bikt

Relaterat till bikt

botgöring

hemlighet

botfärdighet

avslöjande

skildring

gudstjänst

Diskussion om ordet bikt