uppenbarelse

uppenbarelsen

uppenbarelser

uppenbarelserna

Substantiv
mystik
En benämning på alternativ kunskapsgrund vid sidan om empirisk och rationalistisk kunskap, med gudomligt eller andligt ursprung.

Synonymer

religion