följd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet följd

 • "Det tragiska terrorangreppet i Algeriet mot en gasanläggning med fem döda norrmän som följd eller Kinas växande intresse för gruvdrift på Grönland visar hur råvarutillgångar är en viktig dimension av säkerhetspolitiken."
 • "Det tragiska terrorangreppet i Algeriet mot en gasanläggning med fem döda norrmän som följd eller Kinas växande intresse för gruvdrift på Grönland visar hur råvarutillgångar är en viktig dimension av säkerhetspolitiken."
 • "I längden kan Kinas strävan efter att till varje pris bevara den regionala stabiliteten få till följd att Kina reagerar på det vanliga sättet, det vill säga knappt alls."
 • "I längden kan Kinas strävan efter att till varje pris bevara den regionala stabiliteten få till följd att Kina reagerar på det vanliga sättet, det vill säga knappt alls."
 • "Till följd av detta har priserna stigit kraftigt och det finns en oro geopolitiskt att vi kan få brist på visa metaller i ett lägre perspektiv."
 • "Över hälften av de tillfrågade tycker att de stressar för mycket och en tredjedel säger sig någon gång ha haft ont i hjärtat till följd av stress."
 • "Till följd av detta har priserna stigit kraftigt och det finns en oro geopolitiskt att vi kan få brist på visa metaller i ett lägre perspektiv."
 • "Över hälften av de tillfrågade tycker att de stressar för mycket och en tredjedel säger sig någon gång ha haft ont i hjärtat till följd av stress."
 • "Berit Johansson, förbundsordförande i Sveriges trafikskolors riksförbund, ser det som en följd av att vi inte längre tar körkort när vi är arton, utan när vi känner behovet."
 • "Berit Johansson, förbundsordförande i Sveriges trafikskolors riksförbund, ser det som en följd av att vi inte längre tar körkort när vi är arton, utan när vi känner behovet."
 • "Två personer rapporterades ha omkommit i går till följd av snöstormen som stoppat stor del av flygtrafiken utefter östkusten, där omkring 2 000 flygningar ställts in, samt tvingat guvernörerna i flera delstater att förbjuda biltrafik."
 • "Men en följd har också blivit, att mäklarna måste vara noggrannare i sitt arbete, enligt Sebastian Arnell."
 • "Två personer rapporterades ha omkommit i går till följd av snöstormen som stoppat stor del av flygtrafiken utefter östkusten, där omkring 2 000 flygningar ställts in, samt tvingat guvernörerna i flera delstater att förbjuda biltrafik."
 • "Aten : Grekland lamslogs av årets första storstrejk med stängda skolor och minskad vårdpersonal som följd."
 • "Men en följd har också blivit, att mäklarna måste vara noggrannare i sitt arbete, enligt Sebastian Arnell."
 • "Ryanair måste nu betala den resenär, som stämde flygbolaget, över tusen euro för de extra kostnader hon fick till följd av den inställda flygningen."
 • "Aten : Grekland lamslogs av årets första storstrejk med stängda skolor och minskad vårdpersonal som följd."
 • "Ryanair måste nu betala den resenär, som stämde flygbolaget, över tusen euro för de extra kostnader hon fick till följd av den inställda flygningen."
 • "Ett lågt byggande riskerar att öka priserna på nybyggnation med ökade kostnader för konsumenterna som följd."
 • "Ett lågt byggande riskerar att öka priserna på nybyggnation med ökade kostnader för konsumenterna som följd."
 • "Avlidna blekingar kan bli kvar i sina hem, som en följd av Kommunals planerade strejk."
 • "– Det som kan oroa mig är att transportsträckorna blir längre och att den som är i behov av vård som en följd därav blir kvar längre hos oss."
 • "Det har också byggts för lite med bostadsbrist som följd."
 • "Föraren till personbilen, en man i 80-årsåldern, avled till följd av sina skador och"
 • "Det är till följd av ett samarbete mellan kommunen och närpolisen, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Han menar att den minskade totalbemanningen på Slottsgården är en följd av en intern omfördelning av personal mellan kommunens sex särskilda boenden."
 • "I hela landet är det fler än 1000 personer som skadas så svårt att de avlider till följd av fallolyckor som oftast sker i hemmet."
 • "Normalt sett är regnperioden i Thailand över i slutet av november, men sedan nyår har tio provinser drabbats av omfattande regn med översvämningar som följd."
 • "Till följd av de nya reglerna har även nivån på småpartiklar gått ned med 36 procent."
 • "Avlidna blekingar kan bli kvar i sina hem, som en följd av Kommunals planerade strejk."

Möjliga synonymer till följd

Diskussion om ordet följd

följd

följden
följder
följderna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet följd på svenska?

Obestämd singular: följd
Bestämd singular: följden
Obestämd plural: följder
Bestämd plural: följderna

Ordet följd har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
teknik
generell

Ordet följd inom teknik

Synonymer till följd (inom teknik)

Relaterat till följd (inom teknik)

inflytande

ordning

mängd

följd

sammanhang

senare inträffande

tidsförhållande

efterföljare

relation

upprepning

Ordet följd inom generell

Möjliga synonymer till följd (inom generell)

Diskussion om ordet följd

följa

följer
följde
följt
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till följa (inom generell)

Hur böjs ordet följa på svenska?

Presens: följer
Preteritum: följde
Supinum: följt

Hur används ordet följa

 • "Han följde henne till bussen"
 • "Men han valde att inte följa med i ambulansen."
 • "Viltspårarna fick aldrig syn på vargen, men kunde följa spåren längst med golfbanorna i närheten av Brunnsparken."
 • "– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet."
 • "I dag har de tio barn, och de fem äldsta ska följa med på den mässa som påven håller på tisdagen."
 • "Det här måste vi följa upp på ett riktigt sätt när eleven kommer tillbaka, säger Hermansen"
 • "Den 9-årige pojken och hans kompis skulle på väg hem från Karl-Oskarskolan ha blivit erbjudna 500 kronor för att följa med mannen i hans bil."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "– Vår trovärdighet som arbetsgivare urholkas om vi har en massa regler som vi inte bryr oss om att följa, säger Anneli Ekström, personalchef i Karlskrona kommun."
 • "– Staten och kommunen, om någon, ska väl följa de riktlinjer som är gällande, säger Patrick Risberg, huvudskyddsombud."
 • "Hans är själv intresserad av att fortsätta följa de bosnier som kom hit som barn."
 • "Men han valde att inte följa med i ambulansen."
 • "Viltspårarna fick aldrig syn på vargen, men kunde följa spåren längst med golfbanorna i närheten av Brunnsparken."
 • "– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet."
 • "I dag har de tio barn, och de fem äldsta ska följa med på den mässa som påven håller på tisdagen."
 • "Det här måste vi följa upp på ett riktigt sätt när eleven kommer tillbaka, säger Hermansen"
 • "Den 9-årige pojken och hans kompis skulle på väg hem från Karl-Oskarskolan ha blivit erbjudna 500 kronor för att följa med mannen i hans bil."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "– Vår trovärdighet som arbetsgivare urholkas om vi har en massa regler som vi inte bryr oss om att följa, säger Anneli Ekström, personalchef i Karlskrona kommun."
 • "– Staten och kommunen, om någon, ska väl följa de riktlinjer som är gällande, säger Patrick Risberg, huvudskyddsombud."
 • "Hans är själv intresserad av att fortsätta följa de bosnier som kom hit som barn."

Diskussion om ordet följa