samtycka

samtycker
samtyckt
samtyckte
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till samtycka

Hur böjs ordet samtycka på svenska?

Presens: samtycker
Preteritum: samtyckt
Supinum: samtyckte

Hur används ordet samtycka

 • "– Det ingår inom ramen för det som Högsta domstolen anser det möjligt att samtycka till."
 • "Problemet är att en hjälplös person inte har en chans att samtycka till att bli filmad."
 • "– Men om de däremot ber dig att samtycka till saker då gör du väldigt klokt i att läsa, vad är det de vill få samtycke till för det ska ju alltid föregås av information, så klicka inte bara och samtyck till vad som helst utan läs vad det är och ta ställning, säger Agneta Runmarker, dataråd hos Datainspektionen."
 • "– Som yngre barn kan man inte heller samtycka till att få en sådan bild, det kan man göra som vuxen utan att det är straffbart."
 • "Yngre kan inte samtycka till att få bilder"
 • "Men länsstyrelsen i Dalarna tror inte att några valpar kommmer utplaceras i Dalarna även om det skulle komma snö nu eftersom det är fler faktorer som spelar in såsom kullar som ska födas samtidigt och markägare och jakträttsinnehavare som måste samtycka."
 • "Parlamentet betonar att det är en förutsättning för att varje dialog med oppositionen ska framstå som trovärdig att ledande oppositionspolitiker, såsom dr Merera Gudina, friges, Parlamentet uppmanar EU:s höge representant att uppbåda EU:s medlemsstater till att i brådskande ordning arbeta för att det under FN:s ledning görs en trovärdig, insynsmedgivande och oberoende undersökning av de fall där protesterande dödats, och att utöva påtryckningar på Etiopiens regering att samtycka till detta. ”"
 • "– Det är klart att det ingår i ishockeyn att samtycka till visst våld, men samtidigt står inte det som händer under matchen utanför samhället i övrigt, säger hon."
 • "– Det är klart att det ingår i ishockeyn att samtycka till visst våld, men samtidigt så står inte det som händer under matchen utanför samhället i övrigt."
 • "– Detta är en olyckshändelse i stridens hetta under en hockeymatch och har inte mer uppsåt än vad en hockeyspelare får samtycka till, fortsätter Mats Tornéus."
 • "– Men om de däremot ber dig att samtycka till saker då gör du väldigt klokt i att läsa, vad är det de vill få samtycke till för det ska ju alltid föregås av information, så klicka inte bara och samtyck till vad som helst utan läs vad det är och ta ställning, säger Agneta Runmarker, dataråd hos Datainspektionen."
 • "– Som yngre barn kan man inte heller samtycka till att få en sådan bild, det kan man göra som vuxen utan att det är straffbart."
 • "Yngre kan inte samtycka till att få bilder"
 • "Men länsstyrelsen i Dalarna tror inte att några valpar kommmer utplaceras i Dalarna även om det skulle komma snö nu eftersom det är fler faktorer som spelar in såsom kullar som ska födas samtidigt och markägare och jakträttsinnehavare som måste samtycka."
 • "Parlamentet betonar att det är en förutsättning för att varje dialog med oppositionen ska framstå som trovärdig att ledande oppositionspolitiker, såsom dr Merera Gudina, friges, Parlamentet uppmanar EU:s höge representant att uppbåda EU:s medlemsstater till att i brådskande ordning arbeta för att det under FN:s ledning görs en trovärdig, insynsmedgivande och oberoende undersökning av de fall där protesterande dödats, och att utöva påtryckningar på Etiopiens regering att samtycka till detta. ”"
 • "– Det är klart att det ingår i ishockeyn att samtycka till visst våld, men samtidigt står inte det som händer under matchen utanför samhället i övrigt, säger hon."
 • "– Det är klart att det ingår i ishockeyn att samtycka till visst våld, men samtidigt så står inte det som händer under matchen utanför samhället i övrigt."
 • "– Detta är en olyckshändelse i stridens hetta under en hockeymatch och har inte mer uppsåt än vad en hockeyspelare får samtycka till, fortsätter Mats Tornéus."
 • "Slaget går utöver gränsen för vad en spelare kan samtycka till som en led i spelet."
 • "– Huvudregeln är att man inte kan samtycka till misshandel av normalgraden."

Vad betyder samtycka inom vardagligt ?

ge sitt samtycke (till något), gå med (på något)

Relaterat till samtycka

överensstämmelse

enighet

samstämmighet

samtycke

bekräftelse

belåtenhet

samverkan

vilja

villighet

endräkt

Diskussion om ordet samtycka