stödja

stöder
stödde
stött
Verb

Synonymer till stödja

Hur böjs ordet stödja på svenska?

Presens: stöder
Preteritum: stödde
Supinum: stött

Hur används ordet stödja

 • "Vi kan inte strunta i de människor som lever här i dag och jag ser inget motförhållande i att stödja individer direkt nu och samtidigt jobba inom EU för att förbättra verkligheten, säger Björn Fries."
 • "– Det vi saknar är goda krafter, det vill säga människor som kan och vill jobba med att stödja personer som har olika funktionsnedsättningar, säger Claes Wiridén till p4 Blekinge."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "En kvinna ramlade i sitt hem i november 2015 och hade svårt att stödja på benet, kände sig yr och hade huvudvärk."
 • "– Vi tar ställning i varje fråga och om SD lägger ett bra förslag kan vi stödja det."
 • "Hans-Peter bestämde sig för att vara med för att stödja integrationen."
 • "– Vi kommer inte att stödja någon regering som inte förbättrar situationen för fattigpensionärernas rejält."
 • "Nämnden konstaterar också att mannen är erfaren och kunnig och har visat gott omdöme i tjänsten, samt att chefen för utbåtsflottiljen har fortsatt förtroende för officeren och är beredd att stödja honom."
 • "Likadant om de lägger ett bra förslag kan vi stödja det, säger Jeppe Johnsson ( M )."
 • "Under tio veckor kommer Kvinnojouren i Karlskrona att lyfta våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor och det med hjälp av fem ambassadörer som ska inspirera företag och privatpersoner till att stödja verksamheten."
 • "Vi kan inte strunta i de människor som lever här i dag och jag ser inget motförhållande i att stödja individer direkt nu och samtidigt jobba inom EU för att förbättra verkligheten, säger Björn Fries."
 • "– Det vi saknar är goda krafter, det vill säga människor som kan och vill jobba med att stödja personer som har olika funktionsnedsättningar, säger Claes Wiridén till p4 Blekinge."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "En kvinna ramlade i sitt hem i november 2015 och hade svårt att stödja på benet, kände sig yr och hade huvudvärk."
 • "– Vi tar ställning i varje fråga och om SD lägger ett bra förslag kan vi stödja det."
 • "Hans-Peter bestämde sig för att vara med för att stödja integrationen."
 • "– Vi kommer inte att stödja någon regering som inte förbättrar situationen för fattigpensionärernas rejält."
 • "Nämnden konstaterar också att mannen är erfaren och kunnig och har visat gott omdöme i tjänsten, samt att chefen för utbåtsflottiljen har fortsatt förtroende för officeren och är beredd att stödja honom."
 • "Likadant om de lägger ett bra förslag kan vi stödja det, säger Jeppe Johnsson ( M )."
 • "Under tio veckor kommer Kvinnojouren i Karlskrona att lyfta våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor och det med hjälp av fem ambassadörer som ska inspirera företag och privatpersoner till att stödja verksamheten."

Vad betyder stödja inom sjöfart ?

med hjälp av stöd hålla uppe|hålla något uppe, uppbära|bära upp något genom att fungera som underlag, ge stöd åt något, förse något med stöd, fungera eller tjäna som stöd åt/för något

Diskussion om ordet stödja

 • - 2016-02-12

  orsak