innebära

(-)(-)(-)
Substantivinnebära

innebär

innebar

inneburit

innebär

Verb