intränga

Verb

Översättningar

Vad betyder intränga inom generell ?

obehörig beträda

Möjliga synonymer till intränga

Diskussion om ordet intränga

intränga

intränger
inträngde
inträngt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet intränga på svenska?

Presens: intränger
Preteritum: inträngde
Supinum: inträngt

Vad betyder intränga inom generell ?

obehörig beträda

Möjliga synonymer till intränga

Relaterat till intränga

blandning

inträde

inskjutning

insida

Diskussion om ordet intränga