inmura

Verb

Vad betyder inmura inom generell ?

omgärda med en mur

Möjliga synonymer till inmura

Relaterat till inmura

bestraffning

inskränkning

inskjutning

insida

Diskussion om ordet inmura