avstänga

avstänger
avstängde
avstängt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstänga på svenska?

Presens: avstänger
Preteritum: avstängde
Supinum: avstängt

Hur används ordet avstänga

 • "Ett fartyg som är verksamt i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion får inte stänga av sina satellitföljare. eur-lex.europa.eu"
 • "Trots avstänga tåg- och vägbanor är man nöjd med arbetet under Urd, och anser att man var väl förberedd."
 • "Skolan ska också kunna avstänga en stökig i elev i max två veckor även i grundskolan."
 • "Vägar i centrala Sveg avstänga"
 • "Disciplinnämnden beslutar att avstänga studenten från all utbildningsverksamhet vid Luleå under sex veckor Det efter att man upptäckt att studenten fuskat."
 • "Det är disciplinnämnden vid LTU som beslutat att avstänga en elev sedan fusk uppdagats."
 • "– Gatorna är fortfarande avstänga och vi fortsätter att ha bevakning av ett vaktbolag, säger Torbjörn Dybeck."
 • "AF är numera en kontrollinstituition för A-kassan där det största intresset verkar vara att avstänga individer från en skärv av inkomst till sin försörjning. ”"
 • "Schweiz har två avstänga backar ( Lichtsteiner och Schär ) – hur mycket tror du att det påverkar Schweiz?"
 • "Regeringen vill framför allt begränsa domarkårens makt att efter eget gottfinnande definiera vad som är omstörtande verksamhet, att avstänga politiker och förbjuda partier."
 • "Panelens utslag bekräftades av Ali al-Lami, en av ledarna för en kommission som har sökt avstänga baathpartister från valet."
 • "Utse den verkställande direktören i enlighet med artikel 30, vidta disciplinåtgärder gentemot den verkställande direktören och vid behov avstänga eller avsätta denne. eur-lex.europa.eu"
 • "Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts? europarl.europa.eu"
 • "Skiljeväggarna mellan rummen avstänges först."

Ordet avstänga har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom ekonomi
 • Inom allmänt
data
ekonomi
allmänt

Vad betyder avstänga inom data ?

förbjuda (någon) att delta i en viss verksamhet

Översättningar

Synonymer till avstänga

Möjliga synonymer till avstänga

Relaterat till avstänga

försvar

stängning

förbud

motstånd

Ordet avstänga inom allmänt

Översättningar

Synonymer till avstänga

Möjliga synonymer till avstänga