värna

värnar
värnade
värnat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till värna

Hur böjs ordet värna på svenska?

Presens: värnar
Preteritum: värnade
Supinum: värnat

Hur används ordet värna

 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Vill värna fattigpensionärer"
 • "Men till slut måste vi veta att vi måste ha en social beredskap för att kunna värna om barn och missbrukares trygghet, säger Ingrid Hermansson ( C ), socialnämndens ordförande."
 • "– Ja, vårt mål i kommunen är ju givetvis att ha en bra ungdomsverksamhet i alla föreningar så det är viktigt för oss att värna om det."
 • "– Vi ska värna vårt vatten och bli mer medvetna om det och beakta det mer än vad vi gör idag."
 • "– Sverige har ställt upp på den gemensamma fiskeripolitiken i EU som ska värna om ett långsiktigt hållbart fiske och nu är det dags att man visar att det gäller i praktiken, säger Inger Melander."
 • "– Det är för att hindra att gifterna sprids och för att i framtiden ha koll på vad som görs i området för att värna miljön och människors hälsa, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn- och prövning."
 • "Här tog han åter upp partiets vilja att värna om pensionärerna."
 • "Vi måste värna om vårt dricksvatten."
 • "– Vi skulle önska att folk hade lite mer insikt i Miljöbalken och särskilt de biotopskyddade områdena för det är även småvatten och stenmurar i jordbrukslandskap som man också ska värna om, säger Karin Petersson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen."
 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Vill värna fattigpensionärer"
 • "Men till slut måste vi veta att vi måste ha en social beredskap för att kunna värna om barn och missbrukares trygghet, säger Ingrid Hermansson ( C ), socialnämndens ordförande."
 • "– Ja, vårt mål i kommunen är ju givetvis att ha en bra ungdomsverksamhet i alla föreningar så det är viktigt för oss att värna om det."
 • "– Vi ska värna vårt vatten och bli mer medvetna om det och beakta det mer än vad vi gör idag."
 • "– Sverige har ställt upp på den gemensamma fiskeripolitiken i EU som ska värna om ett långsiktigt hållbart fiske och nu är det dags att man visar att det gäller i praktiken, säger Inger Melander."
 • "– Det är för att hindra att gifterna sprids och för att i framtiden ha koll på vad som görs i området för att värna miljön och människors hälsa, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn- och prövning."
 • "Här tog han åter upp partiets vilja att värna om pensionärerna."
 • "Vi måste värna om vårt dricksvatten."
 • "– Vi skulle önska att folk hade lite mer insikt i Miljöbalken och särskilt de biotopskyddade områdena för det är även småvatten och stenmurar i jordbrukslandskap som man också ska värna om, säger Karin Petersson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen."

Vad betyder värna inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
arbeta för att skydda något man tycker är viktigt

Möjliga synonymer till värna

Diskussion om ordet värna