bemanna

bemannar
bemannade
bemannat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bemanna på svenska?

Presens: bemannar
Preteritum: bemannade
Supinum: bemannat

Hur används ordet bemanna

  • "Vi försöker även bemanna så det finns mycket personal när det finns många barn på avdelningarna, säger Torsten Berg."
  • "– Dels är lokalerna för trånga för drop in-mottagning, dels har vi under 2014 möjlighet att bemanna med en läkare, efter att vi tidigare haft två läkare under vissa veckor, säger verksamhetschefen Lotta Mårtensson."
  • "Räddningstjänsten i Östra Blekinge kan inte längre bemanna deltidsavdelningen."
  • "Personal från Ronneby och Karlskrona kommer att turas om att bemanna receptionen."
  • "Margit Nilsson förstår att det problem med att bemanna deltidsbrandkåren."
  • "Ungdomsmottagningar behöver ha generösare öppettider och vi behöver se till att vi inom landstinget har tillräckligt antal anställda med rätt kompetens för att kunna bemanna dessa."
  • "Tvingas bemanna med kyrkvärdar"
  • "Särskilt mycket pengar avsätts inte heller för att bemanna upp den nya närakuten och även enligt Lars Almroth är det därför mycket viktigt att endast ” rätt ” patienter söker sig till närakuten"
  • "Men att använda pensionerade doktorer till att bemanna länets vårdcentral är en kortsiktig lösning som drabbar patienterna."
  • "Enligt dem kommer det att bli svårt att bemanna närakuten i Karlshamn och därför vill de i stället se en satsning på primärvården där de menar att köerna idag är för långa."

Vad betyder bemanna inom botanik ?

förse med manskap

Möjliga synonymer till bemanna

Diskussion om ordet bemanna