uppfostra

uppfostrar
uppfostrade
uppfostrat
Verb

Synonymer till uppfostra

Hur böjs ordet uppfostra på svenska?

Presens: uppfostrar
Preteritum: uppfostrade
Supinum: uppfostrat

Vad betyder uppfostra inom matematik ?

under längre tid lära önskvärt beteende (ofta att följa vissa normer) med mål att klara sig i samhället, särskilt barn

Möjliga synonymer till uppfostra

Relaterat till uppfostra

kunskap

vana

hjälp

förberedelse

alstring

handledning

Diskussion om ordet uppfostra