efterkomma

efterkommer
efterkom
efterkommit
Verb

Översättningar

Synonymer till efterkomma

Hur böjs ordet efterkomma på svenska?

Presens: efterkommer
Preteritum: efterkom
Supinum: efterkommit

Hur används ordet efterkomma

  • "Styrelsen har nådigt efterkommit vår begäran"
  • "- Vi har väl inte några svårigheter, skulle jag tro, att efterkomma det där, kommenterar riksmarskalk Ingemar Eliasson."
  • "Det är domstolsväsendet och kriminalvården som hanterar det, varför jag inte kan efterkomma den Lübeckske medborgarens önskemål, säger Trosas kommunchef Johan Sandlund till tidningen."
  • "– Det är en del i demokratin och transparensen, att vi har olika roller i samhället, säger hon, men ser inga skäl att efterkomma Greenpeace krav på att stänga samtliga kärnkraftverk i landet."
  • "Kommittén har skickat Makedonien en kopia av sin senaste rapport om tortyr och ber regeringen att efterkomma rekommendationerna."
  • "Makedonien ska inom en månad bekräfta att kedjor inte längre används som medel vid inspärrning i fängelser samt efterkomma andra rekommenda- tioner för att förbättra rätts- systemet inom tre månader."
  • "Premiärminister Ivars Godmanis har förgäves försökt efterkomma president Valdis Zatlers begäran att ombilda och förnya den kritiserade och svaga regerande koalitionen."
  • "De båda männen har enligt åtalet ” underlåtit att efterkomma polisens befallning för ordningens upprätthållande på platsen ”."

Vad betyder efterkomma inom vardagligt ?

följa/lyda något

Möjliga synonymer till efterkomma

Relaterat till efterkomma

överensstämmelse

vana

pliktuppfyllelse

mildhet

lydnad

Diskussion om ordet efterkomma