fullgöra

fullgör
fullgjorde
fullgjort
Verb

Hur böjs ordet fullgöra på svenska?

Presens: fullgör
Preteritum: fullgjorde
Supinum: fullgjort

Hur används ordet fullgöra

 • "Han har alltid fullgjort sina plikter nöjaktigt"
 • "Men Skolinspektionen köper inte den förklaringen, utan anser att kommunen inte lever upp till skollagen som säger att alla elever ska fullgöra sin skolgång."
 • "Det som ska prövas är om jag kunde fullgöra mina uppgifter som befälhavare."
 • "– Två skeppare, en polis och två kustbevakare ska kallas för att visa att jag inte var kapabel att fullgöra mina uppgifter på båten, säger Björn Lindmar, som poängterar att den båt han äger faller utanför lagen om sjöfylleri då den är under tio meter i storlek och inte gör över 15 knop."
 • "” Vår slutsats är att vi fram till utredningen är klar inte kan fullgöra våra uppdrag enligt tillämpliga regelverk ”, skriver revisorerna."
 • "– Vi ska naturligtvis läsa HD:s utslag, säger bankens chef Henrik Kördel, och tillägger att bankens ska rätta sig efter domen och fullgöra sina ekonomiska plikter gentemot Nordqvists fiskeexport."
 • "– Jag hjälper gärna till, men det är dåligt av färdtjänsten att inte kunna fullgöra sin uppgift, säger han."
 • "” Stiftelsens kapital är så litet att avkastningen inte längre räcker till för att fullgöra det ändamål som donator hade tänkt sig ”, skriver stiftelsen i sin ansökan."
 • "Om kommunen inte följer reglerna kan Skolinspektionen ge kommunen ett föreläggande att fullgöra sina skyldigheter."
 • "Samfundet anser att inlägget på sociala medier kan påverka uppfattningen om advokatens sätt att fullgöra sitt uppdrag negativt."
 • "• I fråga om flerbostadshus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid."

Vad betyder fullgöra inom data ?

verkställa, utföra

Relaterat till fullgöra

fullbordan

betalning

pliktuppfyllelse

arbete

förfarande

göromål

fullständighet

Diskussion om ordet fullgöra