förslå

förslår

förslog

förslagits

förslå

Verb