fullända

fulländar
fulländade
fulländat
Verb

Översättningar

Synonymer till fullända

Hur böjs ordet fullända på svenska?

Presens: fulländar
Preteritum: fulländade
Supinum: fulländat

Hur används ordet fullända

  • "17 timmar senare var de tillbaka och då behövde Halep bara fem minuter och åtta poäng för att fullända sin seger."
  • "” Jag har aldrig tidigare lyckats fullända ett mästerskap på det här sättet."
  • "Nu får jag plocka ihop alla bitar och fullända vår historia på något sätt, berättar John Minich."

Vad betyder fullända inom bildligt ?

föra fram till fulländning; fullborda

Möjliga synonymer till fullända

Relaterat till fullända

fullbordan

arbetslust

pliktuppfyllelse

alstring

slut

göromål

skönhet

fullkomlighet

framgång

fullständighet

Diskussion om ordet fullända