slutbehandla

Verb

Hur används ordet slutbehandla

  • "Många utredningar väntar på att komma, som jag kommer få förmånen att slutbehandla."
  • "Därefter skall de båda regionstyrelserna och fullmäktigeförsamlingarna slutbehandla frågan under våren."
  • "Det har vi ändrat på med observationsenheten där vi kan ha koll på patienterna under en längre tid och i många fall slutbehandla dem utan att behöva skriva in dem på vårdavdelning, säger Morten Ljungdahl, verksamhetschef för akuten på Lasarettet i Ystad, i ett pressmeddelande."
  • "– De nya närakuterna utgör en ny vårdnivå med stärkt förmåga att kunna vårda och slutbehandla akut sjuka patienter."
  • "Anna Starbrink säger att den framtida psykiska hälsovården inneäbr både fler pyskologer och längre behandlingsserier, och kan innebära att man kan slutbehandla måttlig ångest och depression i primärvården."

Diskussion om ordet slutbehandla