behandla

behandlar
behandlade
behandlat
Verb

Hur böjs ordet behandla på svenska?

Presens: behandlar
Preteritum: behandlade
Supinum: behandlat

Hur används ordet behandla

 • "Sådana frågor behandlas av vårt huvudkontor"
 • "Vi måste behandla alla viktiga punkter"
 • "Kommissionen kommer att hålla en hearing för att behandla en ansökan"
 • "Högsta domstolen i USA kan vägra att behandla ett fall utan motivering"
 • "Vet du hur man behandlar barn?"
 • "Fallen måste behandlas med försiktighet"
 • "Vi måste behandla denna sak skickligt"
 • "Sven Svensson diktning kommer att behandlas i nästa kapitel"
 • "Historen behandlar det förflutna"
 • "Boken behandlar många svåra problem"
 • "Därför kommer regeringen och Migrationsverket att fortsätta att behandla barn som vilken vuxen som helst."
 • "Parlamentet ska börja behandla budgeten redan om en månad."
 • "Därefter ska överhuset behandla förslaget."
 • "• De 350 valda ombuden ska bland annat besluta om ett nytt partiprogram, politiska prioriteringar ( ” Framtidskontraktet ” ) och behandla ett stort antal motioner."
 • "De har fått olika substanser för att behandla sjukdomar i andningsvägarna, som exempelvis astma."
 • "Omdöme är att förstå vad som är tillåtet att göra med andras pengar, och att behandla människor så som man själv och egna anhöriga har rätt att bli behandlade."
 • "Miljöpartisten anser att Alingsås kommun har en historia att behandla gamla träd illa."
 • "En läkare i TKM kan behandla en patient med hjälp av bland annat kinesisk örtmedicin, kinesisk massage och akupunktur."
 • "Det är inte liberalt att behandla människor ovärdigt, konstaterade Christer Nylander ( FP ) när riksdagen i går debatterade arbetskraftsinvandring från länder utanför EU / EES."
 • "Enligt paragraf 13 i personuppgiftslagen ( PUL ) är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar exempelvis etniskt ursprung eller uppgifter rörande hälsa."
 • "Avdelningens mobila team har börjat behandla patienter i hemmet och på det sättet menar ledningen att patienten slipper ligga kvar på sjukhuset längre än nödvändigt."
 • "Det har vi ju faktiskt lagstadgat hur vi ska behandla våra medborgare, säger Malin Norfall ( S ), oppositionsråd."
 • "Det är disciplinnämnden i förbundet som ska behandla det först."
 • "Som politiker måste man kunna ställa krav på tjänstemän, men man måste också behandla folk på ett korrekt sätt."
 • "Åklagarna siktar nu på att behandla de allvarliga olyckorna inom 18 månader."
 • "– Läkarna här talar i termer av att både behandla, men också bota sjukdomen."
 • "Tabellerna skapades under 1970-talet och togs fram för att kunna behandla en ubåtsbesättning som vid en ubåtsolycka hamnat under övertryck under mer än 24 timmar."
 • "Det är enligt DI i strid med personuppgiftslagen och DI förelägger nu BTH att upphöra att behandla känsliga personuppgifter som högskolan hittills gjort."
 • "DI förelägger nu högskolan att upphöra med att behandla känsliga personuppgifter på det sätt som gjorts."
 • "” Jag ser positivt på detta och utgår från att utbildningen särskilt kommer att behandla de krav som ställs på en myndighet vid framställningar om att få ta del av allmänna handlingar ”, skriver JO."
 • "Den behandlade maten var inte alls dålig."
 • "Lädret behandlas för användning i möbeln"
 • "Hur man behandlar din katt."
 • "Den behandlande läkaren måste godkänna det."
 • "Herpessymptom kan behandlas, men sjukdomen kan inte botas"
 • "Läkaren behandlar mitt brutna ben"
 • "Behandla andra som du skulle vilja bli behandlad"
 • "Behandla henne som en dam"
 • "Han behandlar sina barn mycket illa"

Ordet behandla har 6 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom medicin
 • Inom sociologi
 • Inom musik
 • Inom jordbruk
 • Inom juridik
medicin
medicin
sociologi
musik
jordbruk
juridik

Vad betyder behandla inom medicin ?

En redogörelse i tal eller skrift

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till behandla (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet behandla inom medicin

Ge medicin eller annan sjukvård

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till behandla (inom medicin)

Möjliga synonymer till behandla (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet behandla inom sociologi

Vara och agera på ett visst sätt mot andra människor

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till behandla (inom sociologi)

Möjliga synonymer till behandla (inom sociologi)

Vanlig betydelse av ordet behandla inom musik

Handlägga, noggrant överväga

Översättningar (inom musik)

Synonymer till behandla (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet behandla inom jordbruk

Hantera

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till behandla (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till behandla (inom jordbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet behandla inom juridik

Utsätta för viss påverkan, t.ex. värme eller kemikalier

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till behandla (inom juridik)

Diskussion om ordet behandla

 • mellbratt - 2010-10-13

  treat, discuss

 • - 2011-03-03

  e