överlägga

överlägger
överlade
överlagt
Verb

Hur böjs ordet överlägga på svenska?

Presens: överlägger
Preteritum: överlade
Supinum: överlagt

Hur används ordet överlägga

  • "– Det känns jobbigt att vänta, men samtidigt kommer de överlägga för en rättvis dom, säger Camilla."
  • "– Därför ska han frikännas från mord, säger advokat Tobias Fälth och menar att hans klient begär att få bli försatt på fri fot, senast när rättegången är slut och rätten börjar överlägga om ansvar."
  • "När rättegången är slut senare i dag, så ska rätten börja överlägga målet."
  • "Ska överlägga"
  • "Parterna ajournerade sig och ska nu överlägga med sina respektive parter SKL / Pacta som företräder arbetsgivarsidan och BRF som företräder deltidsbrandmännen."
  • "Domarna är nu på väg tillbaka till domstolen där ska man överlägga om påföljd."
  • "Det var efter slutpläderingarna i rätten som åhörarna ombands att lämna rättssalen för att rätten skulle överlägga."
  • "Behöver överlägga med polis"
  • "– Men om man har varit i ett område där det här viruset sprids bör man överlägga med 1177 innan man åker in."
  • "Där kommer kommunen bland annat överlägga om korsningen ska byggas om till en cirkulationsplats."

Rim på överlägga

Vad betyder överlägga inom medicin ?

Diskutera igenom lösningen av ett problem

Relaterat till överlägga

logik

anvisning

omdöme

eftertanke

Diskussion om ordet överlägga