sakfälla

Verb

Relaterat till sakfälla

omdöme

anklagelse

ogillande

domstolsförhandling

bestraffning

domslut

befallning

ansvarspåföljd

Diskussion om ordet sakfälla