utskämma

Verb

Relaterat till utskämma

lidande

ogillande

obehag

ringaktning

ödmjukhet