utskämma

Verb

Relaterat till utskämma

ogillande

lidande

obehag

ringaktning

ödmjukhet