smutskasta

smutskastar
smutskastade
smutskastat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet smutskasta på svenska?

Presens: smutskastar
Preteritum: smutskastade
Supinum: smutskastat

Hur används ordet smutskasta

  • "Med anledning av det skriver de rödgröna politikerna : ” att förtroendevalda i kommunen går ut i verksamheten för att propagera för egna partiet eller smutskasta andra partier kan aldrig accepteras ”."
  • "Visselblåsarärendet gick ut på att den dåvarande kommundirektören använde kommunens visselblåsarfunktion för att smutskasta en av sina egna chefer."
  • "Inslagen i granskningen ledde till att kommundirektör Dan Nygren lämnade sin post, efter att det avslöjats att han använt den visselblåsarfunktion som kommunen hade till att smutskasta en av sina egna anställda."
  • "Han skriver också att avhoppen och kritiken grundas i försök att smutskasta honom och partiet."
  • "– Om han ( Peter Kovacs ) vill smutskasta situationen så är det hans sak, säger Max Carling, som nu är orolig för att vad boendet för de ensamkommande barnen kan leda till i byn."
  • "” Försöka smutskasta Kina ”"
  • "Det är bara spekulationer och ett sätt att försöka smutskasta Kina."
  • "Enligt ambassadören är anklagelserna mot Kina falska och ett sätt att smutskasta Kina."
  • "Han tror att partiledningen uppfattar det som att Winberg spritt uppgifterna till tidningen med syftet att smutskasta Lundgren."
  • "” Hon har inte minst uttryckt sig hotfullt i förhållande till partiet samt agerat i det dolda för att skada partiets anseende och där hon konspirerat för att smutskasta partikamrater med hjälp av media ”, står det i pressmeddelandet."

Vad betyder smutskasta inom fåglar ?

kasta smuts på någon eller något, vanligen bildligt

Översättningar

Synonymer till smutskasta

Möjliga synonymer till smutskasta