ogilla

ogillar
ogillade
ogillat
Verb

Synonymer till ogilla

Hur böjs ordet ogilla på svenska?

Presens: ogillar
Preteritum: ogillade
Supinum: ogillat

Möjliga synonymer till ogilla

Relaterat till ogilla

varning

annullering

förnekelse

lagskipning

domstolsförhandling

betänklighet

ogillande

oenighet

domslut

missaktning

motstånd

ringaktning

laglighet

försämring

hinder

förkastelse

Diskussion om ordet ogilla