ogilla

ogillar
ogillade
ogillat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet ogilla på svenska?

Presens: ogillar
Preteritum: ogillade
Supinum: ogillat

Översättningar

Synonymer till ogilla

Möjliga synonymer till ogilla

Möjliga synonymer till ogilla

Relaterat till ogilla

varning

annullering

förnekelse

domstolsförhandling

lagskipning

betänklighet

ogillande

domslut

oenighet

missaktning

motstånd

ringaktning

laglighet

försämring

hinder

förkastelse