avlysa

avlyser
avlyste
avlyst
Verb

Översättningar

Övrig relation till avlysa

Hur böjs ordet avlysa på svenska?

Presens: avlyser
Preteritum: avlyste
Supinum: avlyst

Hur används ordet avlysa

 • "Om så inte är fallet: tänker kommissionen påpeka för de grekiska myndigheterna att de planerade infrastrukturbyggena bör avlysas eftersom de strider mot gemenskapens livsmiljö- och fågeldirektiv? eur-lex.europa.eu"
 • "Och den planerade namntävlingen kan de avlysa."
 • "Sedan har ett hundratal bilar åkt runt och försökt avlysa en väg där de ska kunna köra, säger Johan Josarp, vakthavande befäl på polisen i Halland."
 • "Explosionsrisken har fått räddningstjänsten att avlysa all sjötrafik."
 • "Det var den 9 augusti som Länsstyrelsen i Jämtland valde att avlysa småviltsjakten i delar av samebyn Ruvhten Sijtes åretruntmarker."
 • "Beslutet att avlysa småviltsjakten i delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker, har överklagats."
 • "Som skäl till överklagandet har privatpersonen angett att störningarna för rennäringen som småviltsjakten skulle innebära inte är så stora så att det finns anledning att avlysa jakten."
 • "I augusti överklagade Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland beslutet om att avlysa småviltsjakten i delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker."
 • "I Jämtlands län kan länsstyrelsen exempelvis avlysa ett område för småviltsjakt om det stör renskötseln eller när samebyar ska jaga älg."
 • "Det gjorde att när hösten kom behövde samebyn avlysa områden från småviltsjakt för att faktiskt ge renarna en lugn stund."
 • "Och det ökade trycket har tvingat länsstyrelsen att avlysa jakten inom två områden."

Relaterat till avlysa

förnekelse

annullering

uppehåll

befallning

hinder

Diskussion om ordet avlysa