avlysa

avlyser
avlyste
avlyst
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avlysa på svenska?

Presens: avlyser
Preteritum: avlyste
Supinum: avlyst

Hur används ordet avlysa

 • "Om så inte är fallet: tänker kommissionen påpeka för de grekiska myndigheterna att de planerade infrastrukturbyggena bör avlysas eftersom de strider mot gemenskapens livsmiljö- och fågeldirektiv? eur-lex.europa.eu"
 • "Och den planerade namntävlingen kan de avlysa."
 • "Sedan har ett hundratal bilar åkt runt och försökt avlysa en väg där de ska kunna köra, säger Johan Josarp, vakthavande befäl på polisen i Halland."
 • "Explosionsrisken har fått räddningstjänsten att avlysa all sjötrafik."
 • "Det var den 9 augusti som Länsstyrelsen i Jämtland valde att avlysa småviltsjakten i delar av samebyn Ruvhten Sijtes åretruntmarker."
 • "Beslutet att avlysa småviltsjakten i delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker, har överklagats."
 • "Som skäl till överklagandet har privatpersonen angett att störningarna för rennäringen som småviltsjakten skulle innebära inte är så stora så att det finns anledning att avlysa jakten."
 • "I augusti överklagade Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland beslutet om att avlysa småviltsjakten i delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker."
 • "I Jämtlands län kan länsstyrelsen exempelvis avlysa ett område för småviltsjakt om det stör renskötseln eller när samebyar ska jaga älg."
 • "Det gjorde att när hösten kom behövde samebyn avlysa områden från småviltsjakt för att faktiskt ge renarna en lugn stund."
 • "Och det ökade trycket har tvingat länsstyrelsen att avlysa jakten inom två områden."

Översättningar

Synonymer till avlysa

Övrig relation till avlysa

Möjliga synonymer till avlysa

Relaterat till avlysa

förnekelse

annullering

uppehåll

befallning

hinder