utplåna

utplånar
utplånade
utplånat
Verb

Synonymer till utplåna

Övrig relation till utplåna

Hur böjs ordet utplåna på svenska?

Presens: utplånar
Preteritum: utplånade
Supinum: utplånat

Hur används ordet utplåna

 • "Rolf Ekéus ledde FN:s Unscom som hade till uppgift att utplåna Iraks massförstörelsekapacitet efter Gulfkriget 1991."
 • "Rolf Ekéus ledde FN:s Unscom som hade till uppgift att utplåna Iraks massförstörelsekapacitet efter Gulfkriget 1991."
 • "Regnet forsar ner som ville det utplåna allt liv på jorden."
 • "Den situationen kompliceras av att de på båda sidor finns fraktioner som inte alls vill ha fred utan vill utplåna motparten."
 • "Att utplåna en stad"
 • "Att utplåna en stad"
 • "Redan på sidan tretton har boven i dramat – ett galet geni som läser Inferno som en profetia och planerar att utplåna stora delar av mänskligheten – tagit sitt liv."
 • "Redan på sidan tretton har boven i dramat – ett galet geni som läser Inferno som en profetia och planerar att utplåna stora delar av mänskligheten – tagit sitt liv."
 • "Seoul : Nordkoreas ledare Kim Jong-Un hotar att ” utplåna ” den omstridda sydkoreanska gränsön Baengnyeong."
 • "Nordkorea hotar ” utplåna ” ö"
 • "– Det är ett sätt att bakvägen utplåna hela branschen."
 • "Parkarbetarna i Karlskrona jobbar hårt för att utplåna den giftiga jättelokan."
 • "Tyska bomplan riskerade utplåna båtflyktingarna, men med släckta lanternor överlevde de överfarten."
 • "Dricksvattnet i Klitten har varit ett problem en längre tid, där invånarna i den lilla byn har fått koka och rena vattnet själva – detta då inte vattenverket kunna utplåna bakterierna i vattnet."
 • "Enligt dagens uttalande jobbar Volkswagen ” intensivt med att utplåna dessa avvikelser genom tekniska åtgärder ”."
 • "Länsstyrelsen har beslutat att utplåna ett helt revir eftersom vargarna har ställt till med en hel del problem i området."
 • "Men utan att utplåna det gamla."
 • "Att det händer något i samband med restaureringar och renoveringar, så kallade heta arbeten, man kan aldrig utplåna den risken fullständigt."
 • "– Med folkmord ska man egentligen ha en vilja att utplåna ett folkslag."
 • "” Regeringen vill utplåna Saab ”"

Ordet utplåna har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
allmänt
bildligt

Vad betyder utplåna inom allmänt ?

utrota, ta bort (så att inget blir kvar); förinta

Översättningar (inom allmänt)

Övrig relation till utplåna (inom allmänt)

Synonymer till utplåna (inom allmänt)

Relaterat till utplåna (inom allmänt)

förstörelse

förnekelse

utplåning

försvinnande

glömska

osynlighet

omvälvning