bortsopa

Verb

Relaterat till bortsopa

förstörelse

utplåning

hastighet

förlust

tillbakagång

lägesförändring

fråndragning

splittring

omvälvning

Diskussion om ordet bortsopa