schappa

Verb

Synonymer till schappa

Vad betyder schappa inom litteratur ?

fly, försvinna då det börjar bli farligt

Möjliga synonymer till schappa

Relaterat till schappa

slapphet

befrielse

flykt

hastighet

Diskussion om ordet schappa