rymma

rymmer
rymde
rymt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet rymma på svenska?

Presens: rymmer
Preteritum: rymde
Supinum: rymt

Rim på rymma

Ordet rymma har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
bildligt

Vad betyder rymma inom ALLMÄNT ?

göra sig fri från tvingande förhållanden genom att avlägsna sig, vanligen ur fångenskap

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rymma (inom ALLMÄNT)

Ordet rymma inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till rymma (inom bildligt)

Relaterat till rymma (inom bildligt)

befrielse

döljande

flykt

hastighet

gensträvighet

splittring

utträde

försummelse

feghet

Diskussion om ordet rymma