rymma

rymmer
rymde
rymt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet rymma på svenska?

Presens: rymmer
Preteritum: rymde
Supinum: rymt

Ordet rymma har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
bildligt

Vad betyder rymma inom ALLMÄNT ?

göra sig fri från tvingande förhållanden genom att avlägsna sig, vanligen ur fångenskap

Översättningar

Synonymer till rymma

Möjliga synonymer till rymma

Möjliga synonymer till rymma

Ordet rymma inom bildligt

Översättningar

Engelska

Synonymer till rymma

Möjliga synonymer till rymma

Relaterat till rymma

befrielse

döljande

flykt

hastighet

gensträvighet

splittring

utträde

försummelse

feghet