inbegripa

inbegriper
inbegrep
inbegripit
Verb

Översättningar

Synonymer till inbegripa

Hur böjs ordet inbegripa på svenska?

Presens: inbegriper
Preteritum: inbegrep
Supinum: inbegripit

Hur används ordet inbegripa

 • "Hon utesluter inte att utredningen kan växa och inbegripa fler personer."
 • "– Melodifestivalen brukar det inbegripa en del dans och annat för programledaren vilket är helt utanför min komfortzon så det är läskigt, säger Rickard Olsson."
 • "Den skulle i så fall även inbegripa en insektsinventering, säger Mikael Sörensson."
 • "Då skulle det bli ännu svårare för Vänsterpartiet att sätta sig på tvären eftersom en sådan uppgörelsen också skulle inbegripa LO, som ju Vänsterpartiet numera gör allt för att hålla sig på god fot med."
 • "Men i begreppet ” rent spel ” skulle det kunna inbegripa att innan Svenska fotbollförbundet betalar ut 150 miljoner kronor till bolag i skatteparadis förvisar man sig om att allt sköts på rätt sätt."
 • "De grundläggande punkterna i åtgärdsprogrammet bör inbegripa täta och outtröttliga kontakter med hemmet, tydliga rutiner, samverkan med socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin och en utredning av bakomliggande orsaker till att eleven uteblir från undervisningen."
 • "– Nu vill jag föra processen framåt, och det måste ju inbegripa samtal i någon form."
 • "Trots att det kommer Haldex personalminskning också att inbegripa anställda i Garphyttan."
 • "Utredningen ska belysa alla problem på området och komma tillbaka med förslag som kan inbegripa lagstiftning."
 • "– Det är mest användbart i emotionella brott, brott som kan inbegripa visst mått av tvångsmässighet."
 • "Hon utesluter inte att utredningen kan växa och inbegripa fler personer."
 • "– Melodifestivalen brukar det inbegripa en del dans och annat för programledaren vilket är helt utanför min komfortzon så det är läskigt, säger Rickard Olsson."
 • "Den skulle i så fall även inbegripa en insektsinventering, säger Mikael Sörensson."
 • "Då skulle det bli ännu svårare för Vänsterpartiet att sätta sig på tvären eftersom en sådan uppgörelsen också skulle inbegripa LO, som ju Vänsterpartiet numera gör allt för att hålla sig på god fot med."
 • "Men i begreppet ” rent spel ” skulle det kunna inbegripa att innan Svenska fotbollförbundet betalar ut 150 miljoner kronor till bolag i skatteparadis förvisar man sig om att allt sköts på rätt sätt."
 • "De grundläggande punkterna i åtgärdsprogrammet bör inbegripa täta och outtröttliga kontakter med hemmet, tydliga rutiner, samverkan med socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin och en utredning av bakomliggande orsaker till att eleven uteblir från undervisningen."
 • "– Nu vill jag föra processen framåt, och det måste ju inbegripa samtal i någon form."
 • "Trots att det kommer Haldex personalminskning också att inbegripa anställda i Garphyttan."
 • "Utredningen ska belysa alla problem på området och komma tillbaka med förslag som kan inbegripa lagstiftning."
 • "– Det är mest användbart i emotionella brott, brott som kan inbegripa visst mått av tvångsmässighet."

Diskussion om ordet inbegripa