åtföljas

Adjektiv

Hur används ordet åtföljas

 • "Avregleringen måste åtföljas av noggrann kvalitetskontroll."
 • "Eller, som i fallet med mordet vid häktet i Huddinge : vems eller vilkas fel var det att kriminalvårdaren var ensam och obeväpnad med en man som klassats som farlig och som vid alla förflyttningar skulle åtföljas av två anställda?"
 • "Det innebär att regeringen visserligen får rätt att fatta dessa beslut på egen hand, men att varje beslut ska åtföljas av en proposition till riksdagen."
 • "Sedan finns grund för en konkursansökan, som i så fall måste åtföljas av en begäran om att rekonstruktionen upphör."
 • "Men Wetterstrand har inte så stora förhoppningar på att vd-bytet kommer att åtföljas av klarare styrning från näringsminister Maud Olofsson."
 • "Särskilt jordnötter blir lätt an- gripna och jordnötter som importeras till Sverige måste därför åtföljas av ett intyg om aflatoxinhalt."
 • "Utrikesminister Laila Freivalds tog upp Muhammed-krisen, och pekade på att pressfrihet måste åtföljas av respekt, när hon i dag läste upp regeringens utrikespolitiska deklaration."
 • "Men i talet påtalas också att press- friheten måste åtföljas av ansvar och respekt."
 • "Äggen ska också åtföljas av ett veterinärintyg."
 • "Förslaget kommer därför att åtföljas av reservation och annat yrkande."

Diskussion om ordet åtföljas

åtföljas

Verb

Hur används ordet åtföljas

 • "Avregleringen måste åtföljas av noggrann kvalitetskontroll."
 • "Eller, som i fallet med mordet vid häktet i Huddinge : vems eller vilkas fel var det att kriminalvårdaren var ensam och obeväpnad med en man som klassats som farlig och som vid alla förflyttningar skulle åtföljas av två anställda?"
 • "Det innebär att regeringen visserligen får rätt att fatta dessa beslut på egen hand, men att varje beslut ska åtföljas av en proposition till riksdagen."
 • "Sedan finns grund för en konkursansökan, som i så fall måste åtföljas av en begäran om att rekonstruktionen upphör."
 • "Men Wetterstrand har inte så stora förhoppningar på att vd-bytet kommer att åtföljas av klarare styrning från näringsminister Maud Olofsson."
 • "Särskilt jordnötter blir lätt an- gripna och jordnötter som importeras till Sverige måste därför åtföljas av ett intyg om aflatoxinhalt."
 • "Utrikesminister Laila Freivalds tog upp Muhammed-krisen, och pekade på att pressfrihet måste åtföljas av respekt, när hon i dag läste upp regeringens utrikespolitiska deklaration."
 • "Men i talet påtalas också att press- friheten måste åtföljas av ansvar och respekt."
 • "Äggen ska också åtföljas av ett veterinärintyg."
 • "Förslaget kommer därför att åtföljas av reservation och annat yrkande."

Diskussion om ordet åtföljas