medfölja

medföljer
medföljde
medföljt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet medfölja på svenska?

Presens: medföljer
Preteritum: medföljde
Supinum: medföljt

Hur används ordet medfölja

 • "En fotograf skulle medfölja journalisten"
 • "En person blev rökskadad och fick vård på platsen av ambulans, men vill einte medfölja till sjukhus."
 • "Han påminner också om en ny policy som innebär att respektive och medföljande inte kan medfölja affärsflyget samt att affärsflyg inte får användas vid representation."
 • "Insatsens fokus är att assistera, rådgiva och medfölja de maliska säkerhetsstyrkorna, skriver Försvarsmakten."
 • "– Om en resa avbryts tillkommer kostnader för personal och eventuell inlånad extern personal så som sjukvårdspersonal som behöver medfölja då läkare gjort bedömningen att det är nödvändigt utifrån personens hälsa, säger Claes Nöjd, ställföreträdande chef på Kriminalvårdens nationella transportenhet, till UNT."
 • "– Konstruktionen med företagsmedverkan kan medfölja det, men jag tror att om man sätter sig in i det här och hade man en uppföljning från parterna och ägarna så skulle det inte behöva vara så."
 • "Insatsens fokus är att assistera, rådgiva och medfölja de maliska säkerhetsstyrkorna, skriver Försvarsmakten."
 • "Däremot får en vuxen partner medfölja."
 • "Påkörningen ska ha skett bakifrån och tre personer var drabbade men blev ingen ska ha behövt medfölja till sjukhus."
 • "” Enligt verksamhetens säkerhetskrav ska det vid närvaro av utländsk arbetskraft på verksamhetens område medfölja eller ingå personal som kan språket som medger kommunikation mellan den utländska arbetskraften och övriga personer på området."
 • "I mejlet uppmanades personalen att omedelbart sluta skriva journaler på så kallade ” bomkörningar ”, körningar där patienten inte vill medfölja till sjukhus."

Ordet medfölja har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom generell
fysik
generell

Ordet medfölja inom generell

Synonymer till medfölja (inom generell)

Möjliga synonymer till medfölja (inom generell)

Diskussion om ordet medfölja