härröra

härrör
härrörde
härrört
Verb

Synonymer till härröra

Hur böjs ordet härröra på svenska?

Presens: härrör
Preteritum: härrörde
Supinum: härrört

Hur används ordet härröra

  • "” Förvaltningsrätten har funnit att det finns anledning att anta att de aktuella sedlarna kan härröra från brott eller brottslig verksamhet. ”"
  • "” Förvaltningsrätten har funnit att det finns anledning att anta att de aktuella sedlarna kan härröra från brott eller brottslig verksamhet. ”"
  • "– Nej, inte som går att härröra från det här, men i början var det väldigt osäkert och jobbigt."
  • "Här föreslår utredningen att kopplingen till förbrottet breddas med formuleringen att det ska härröra från ” brott eller brottslig verksamhet ”."
  • "Här föreslår utredningen att kopplingen till förbrottet breddas med formuleringen att det ska härröra från ” brott eller brottslig verksamhet ”."
  • "De stora mängder olja som flutit i land på västkusten antas härröra från kollisionen."
  • "Den aktuella ehec-smittan i Tyskland påstås härröra från gurkor från två producenter i Spanien."
  • "Gasen tros härröra från det meteoritnedslag som för flera hundra miljoner år sedan drabbade Siljanområdet, som på den tiden befann sig i höjd med ekvatorn."
  • "Explosionen visade sig härröra från sprängningen av en en uttagsautomat vid ett av Handelsbankens kontor nära Dalaplan."
  • "Nästan 40 procent av kreditförlusterna under 2009 och 2010 väntas härröra från bankernas verksamheter i Baltikum och övriga Östeuropa."

Diskussion om ordet härröra